AKTUALNOŚCI.

Zaproszenie

W imieniu Polskiego Towarzystwa Oświatowo-Kulturalnego PTOK, zapraszamy do udziału w jarmarku przedświątecznym w stylu "Z dawnych czasów", który odbędzie się 12 grudnia 2015 r. Poniżej można znaleźć więcej szczegółowych informacji. Serdecznie zapraszamy!

Zmiany

Chcielibyśmy serdecznie poinformować, że od dnia dzisiejszego strona Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Helsinkach będzie zawierać nowe zakładki, które znajdą Państwo na stronie głownej.

Oto one:

Rada Rodziców- w której znajdą się informacje na temat działań podejmowancych przez Radę Rodziców;

Samorząd uczniowski- wszelkie sprawy poruszane przez samorząd uczniowski;

Rada Rodziców

W czasie spotkania organizacyjnego z rodzicami przeprowadzono wybory do Rady Rodziców
zgodnie z regulaminem wyboru zamieszczonym na stronie internetowej szkoły.

W skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016 weszły następujące osoby:

Agnieszka Dorochowicz

Marzena Lesiuk-Lewicka

Dorota Burchard-Sosnowska

Jarosław Skwarek

Wyniki konkursu na stanowisko nauczyciela i bibliotekarza

Uprzejmie informujemy o decyzji naboru na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciela bibliotekarza.
Na stanowisko nauczyciela w klasach I-III SP zgłosiły się dwie osoby, obie posiadające kwalifikacje. Jedna z kandydatek zrezygnowała z ubiegania się o pracę w naszej szkole.
Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 20 sierpnia 2015 roku na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej przyjęto drugą kandydatkę panią Annę Gołda.
Do pracy w bibliotece nie zgłosił się nikt.

Strony

Subscribe to przy Ambasadzie RP w Helsinkach RSS