O szkole

 

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Helsinkach

Przyjmujemy dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą oraz dzieci ze środowiska polonijnego do nauki

w Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym

Nauka w naszej Szkole umożliwia naukę języka ojczystego, poznawanie wiedzy o Polsce oraz jej obyczajów i kultury. Wystawiamy świadectwa szkolne obowiązujące w polskim prawie oświatowym.

Polska Szkoła w Helsinkach działa na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 sierpnia 2010 r.

Organem nadzorującym pracę szkoły jest Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) z siedzibą w Warszawie.

Polska Szkoła w Helsinkach realizuje uzupełniający program nauczania.

 

Zapisy do Polskiej Szkoły w Helsinkach odbywają się poprzez wypełnienie kwestionariusza SP i przesłanie go na adres Kierownika Szkoły
Pani Małgorzaty Haba-Rantamo

helsinki@orpeg.pl

Poniżej znajduje się link pod którym można znaleźć regulamin rekrutacji obowiązujący w Polskiej Szkole w Helsinkach:

Regulamin rekrutacji uczniów

Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych, jeden raz w tygodniu. Nauka w Polskiej Szkole jest bezpłatna.

 

Naszym uczniom przysługuje legitymacja szkolna mająca ważność na terenie Polski.

 

Szkoła w Helsinkach działa na podstawie poniższych ustaw: 

- ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzającej – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.), 

- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą.

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI!

 

 

Szkolny zestaw podręczników obowiązujących w Polskiej Szkole w Helsinkach 2019/2020:

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

Klasa I

·         Uczymy się z Bratkiem, cz. 1-4, Podręcznik, M. Rożyńska, A. Szwejkowska-Kulpa, Operon 2018

Klasa II

·         Uczymy się z Bratkiem, cz. 1-4, Podręcznik, M. Rożyńska, G. Tamas, K. Sabbo, Operon 2018

Klasa III

·         Uczymy się z Bratkiem, cz. 1-4, Podręcznik, M. Rożyńska, G. Tamas, Operon 2019

Klasa IV-VI

·         Historia. Podręcznik, W. Kalwat, M. Lis, WSiP, 2019

·         Słowa z uśmiechem 4. Język polski – literatura i kultura, E. Horwath, A. Żegleń, WSiP 2019

·         Słowa z uśmiechem 4. Język polski – nauka o języku i ortografia, E. Horwath, A. Żegleń, WSiP 2019

Klasa V-VI

·         Historia. Podręcznik, I. Kąkolewski, K. Kowalewski, A. Plumińska-Mieloch, WSiP 2019

·         Słowa z uśmiechem. Język polski – literatura i kultura, E. Horwath, A. Żegleń, WSiP 2019

·         Słowa z uśmiechem. Język polski – nauka o języku i ortografia, E. Horwath, A. Żegleń, WSiP 2019

Klasa VII-VIII

·         Historia. Podręcznik, I. Kąkolewski, K. Kowalewski, A. Plumińska-Mieloch, WSiP 2019

Nowe słowa na start! Podręcznik do języka polskiego, J. Kościerzyńska, M. Chmiel, M. Szulc, A. Gorzałczyńska-Mróz, Nowa Era 2019

 

LICEUM:

  • "Przeszłość to dziś" (nowa podstawa programowa), red. Krzysztof Mrowcewicz, Wydawnictwo Stentor.
  • "Przeszłość to dziś" (nowa podstawa programowa), red. Aleksander Nawarecki, Dorota Siwicka, Wydawnictwo Stentor.
  • "Poznać przeszłość. Wiek XX"  Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych, red. Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow, Nowa Era.