Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Minister Dariusz Piontkowski, wiceministrowie Iwona Michałek Poseł na Sejm RP i Maciej Kopeć wraz z przedstawicielami Muzeum Niepodległości oraz Mauzoleum Walk i Męczeństwa złożyli kwiaty pod tablicą pamięci znajdującą się na ścianie budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W czasie niemieckiej okupacji w gmachu MEN znajdował się Urząd Komendanta Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa Dystryktu Warszawskiego. W czasie Powstania Warszawskiego obecny budynek resortu edukacji pełnił rolę punktu rozdzielczego dla ludności z południowych, zajętych przez Niemców, dzielnic Warszawy.