Akty prawne

Poniżej znajduje się lista aktów prawnych Polskiej Szkoły przy Ambasadzie RP w Helsinkach. Kliknięcie na nazwę dokumentu pozwala na wyświetlenie jego treści:

1. Statut Szkoły

2. Regulamin Rady Rodziców

3.Regulamin Biblioteki Szkolnej

4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego

5. Regulamin rekrutacji uczniów

6.Kwestionariusz zapisu:(załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3, załącznik 4, załącznik 5)

7. Szczegółowe warunki i system oceniania w SP

8. Wniosek o wystawienie legitymacji szkolnej