Wyniki konkursu na stanowisko nauczyciela i bibliotekarza

Uprzejmie informujemy o decyzji naboru na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciela bibliotekarza.
Na stanowisko nauczyciela w klasach I-III SP zgłosiły się dwie osoby, obie posiadające kwalifikacje. Jedna z kandydatek zrezygnowała z ubiegania się o pracę w naszej szkole.
Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 20 sierpnia 2015 roku na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej przyjęto drugą kandydatkę panią Annę Gołda.
Do pracy w bibliotece nie zgłosił się nikt.