Grono pedagogiczne

Wykaz kadry nauczycielskiej w roku szkolnym 2020/2021:

 

mgr Małgorzata Haba-Rantamo
kierownik SP w Helsinkach

Nauczyciel historii w liceum
e-mail: helsinki@orpeg.pl

 

mgr Łukasz Matusiak

Nauczyciel klas I-III szkoły podstawowej

e-mail: lukasz.matusiak@yahoo.com

 

lic. Agnieszka Chladny 

Nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej

e-mail: chladnyagnieszka@gmail.com

 

mgr Monika Flang 

Nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel języka polskiego w liceum

e-mail: biblioteka.helsinki@gmail.com