Rada Rodziców

W czasie spotkania organizacyjnego z rodzicami przeprowadzono wybory do Rady Rodziców
zgodnie z regulaminem wyboru zamieszczonym na stronie internetowej szkoły.

W skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016 weszły następujące osoby:

Agnieszka Dorochowicz

Marzena Lesiuk-Lewicka

Dorota Burchard-Sosnowska

Jarosław Skwarek