Rada Rodziców

W czasie spotkania organizacyjnego z rodzicami przeprowadzono zgodnie z regulaminem wybory do Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020.

 

Rada Rodziców na rok szkolny 2019/2020:

 Jarosław Skwarek– przewodniczący

Skwarek.j@gmail.com

Rakoczy Aleksandra– zastępca przewodniczącego

aleksandra.rakoczy@op.pl 

Anna Zatoń – sekretarz

anna.zaton@hotmail.com

Magdalena Biernat-Heikkinen – członek

biernatheikkinen@gmail.com

Rada Rodziców jako społeczny organ reprezentujący ogół rodziców uczniów Polskiej Szkoły w Helsinkach posiada własny regulamin, z którym można zapoznać się klikając w poniższy link:

Regulamin Rady Rodziców