Rada Rodziców

W czasie spotkania organizacyjnego z rodzicami przeprowadzono zgodnie z regulaminem wybory do Rady Rodziców na rok szkolny 2020/2021.

 

Rada Rodziców na rok szkolny 2020/2021:

 Jarosław Skwarek– przewodniczący

Skwarek.j@gmail.com

Rakoczy Aleksandra– zastępca przewodniczącego

aleksandra.rakoczy@op.pl 

Anna Zatoń – sekretarz

anna.zaton@hotmail.com

Magdalena Biernat-Heikkinen – członek

biernatheikkinen@gmail.com

Mirosława Dominiczak  członek

mira.dominiczak@gmail.com

Alina Karhula  członek

alinagrk@hotmail.com

 

 

 

Rada Rodziców jako społeczny organ reprezentujący ogół rodziców uczniów Polskiej Szkoły w Helsinkach posiada własny regulamin, z którym można zapoznać się klikając w poniższy link:

Regulamin Rady Rodziców