Samorząd uczniowski

W ostatnich tygodniach przeprowadzone zostały wybory klasowe, które zgodnie z regulaminem wyłoniły nowy skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020:

Benjamin Grankull - przedstawicielka klas I-III SP

Mateusz Szura i Justyna Szura- przedstawiciel klas IV-VIII SP

Gratulujemy!

 

 

Samorząd Uczniowski jest reprezentacją uczniów Polskiej Szkoły i działa w oparciu o prawo oświatowe, posiada również swój własny regulamin:

Regulamin Samorządu Uczniowskiego