Samorząd uczniowski

W ostatnich tygodniach przeprowadzone zostały wybory klasowe, które zgodnie z regulaminem wyłoniły nowy skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018:

Marie Wanic - przedstawicielka klas I-III SP

Kacper Kusz - przedstawiciel klas IV-VII SP

Anastazja Kiselka - przedstawicielka gimnazjum

Artur Skwarek - przedstawiciel liceum

Gratulujemy!

 

 

Samorząd Uczniowski jest reprezentacją uczniów Szkolnego Punktu Konsultacyjnego i działa w oparciu o prawo oświatowe, posiada również swój własny regulamin:

Regulamin Samorządu Uczniowskiego