Zapisy na rok szkolny 2016/2017

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Helsinkach rozpoczyna zapisy

na rok szkolny 2016/2017 od dnia 1 maja 2016 roku.

 Oferujemy dzieciom obywateli polskich czasowo przebywających za granicą oraz dzieciom ze środowiska polonijnego możliwość nauki w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych i planami nauczania.

Szkoła jest szkołą publiczną, działającą w ramach polskiego systemu oświaty.

Nauka w SPK jest bezpłatna i umożliwia poznanie języka ojczystego, wiedzy o Polsce oraz jej obyczajów i kultury.

 Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym przez wykwalifikowanych nauczycieli. Nasi uczniowie biorą udział w różnych konkursach, projektach i olimpiadach przedmiotowych, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Wystawiamy świadectwa szkolne zgodnie z polskim prawem oświatowym dla uzupełniającego systemu nauczania. Naszym uczniom przysługuje legitymacja szkolna posiadająca ważność na terenie Polski. 

Zgłoszenia z wypełnionym kwestionariuszem ---->  kwestionariusz zapisu  prosimy kierować na adres e-mail: helsinki@orpeg.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI!