Świat poezji...

Zapraszamy do przeczytania wierszy, które uczniowie klas 2 i 3 sami napisali na zajęciach poświęconych poezji! Utwory opublikowane są w dziale "Z życia szkoły".