Konkurs na "Wolontariusza Roku"!

Wystartował konkurs na "Wolontariusza Roku" organizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem konkursu jest szerzenie idei wolontariatu wśród młodych ludzi oraz popularyzacja pozytywnych postaw i działań młodzieży szkolnej. Konkurs wpisuje się w ideę ogłoszonego przez Ministra Edukacji Narodowej roku szkolnego 2016/2017 – „Roku Wolontariatu”.

Konkurs skierowany jest dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych działających na terytorium Polski, szkół nad którymi nadzór sprawuje Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz polonijnych szkół społecznych z całego świata.

Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy uczniów, którzy w różnorodny sposób, dobrowolnie i bez wynagrodzenia angażują się w pracę na rzecz innych osób lub instytucji.

Informacje o konkursie, regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępne są na stronie MEN: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/wystartowal-konkurs-men-wolontariusz-roku.html#prettyPhoto

Zapraszamy do wzięcia udziału!

Zostań "Wolontariuszem Roku!"