Zapisy na rok szkolny 2017/2018

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Helsinkach rozpoczyna zapisy na rok szkolny 2017/2018 od dnia 1 maja 2017 roku.

Oferujemy dzieciom obywateli polskich czasowo przebywających za granicą oraz dzieciom ze środowiska polonijnego możliwość nauki w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych i planami nauczania.

Szkoła jest szkołą publiczną, działającą w ramach polskiego systemu oświaty.

Nauka w SPK jest bezpłatna i umożliwia poznanie języka ojczystego, wiedzy o Polsce oraz jej obyczajów i kultury.

Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym przez wykwalifikowanych nauczycieli. Nasi uczniowie biorą udział w różnych konkursach, projektach i olimpiadach przedmiotowych, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Wystawiamy świadectwa szkolne zgodnie z polskim prawem oświatowym dla uzupełniającego systemu nauczania. Naszym uczniom przysługuje legitymacja szkolna posiadająca ważność na terenie Polski.

Zgłoszenia z wypełnionym kwestionariuszem prosimy kierować na adres e-mail: helsinki@orpeg.pl

"Kwestionariusz zapisu" dostępny jest w zakładce "Akty prawne".

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI!