Konkurs na stanowisko nauczyciela bibliotekarza!

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Helsinkach

ogłasza konkurs na stanowisko:

  

 Nauczyciela bibliotekarza 

 

Wymagane dokumenty w formacie PDF należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 31.5.2017 roku do godziny 10.00 na adres: helsinki@orpeg.pl W temacie wiadomości należy wpisać: konkurs na stanowisko nauczyciela bibliotekarza.

Więcej informacji:

 Konkurs na stanowisko nauczyciela bibliotekarza