Konkurs na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej!

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Helsinkach ogłasza konkurs na stanowisko:

Nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

Wymagane dokumenty w formacie PDF należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 19 czerwca 2017 do godziny 10.00 na adres: helsinki@orpeg.pl W temacie wiadomości należy wpisać: konkurs na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

Więcej informacji:

Konkurs na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.