Program wychowawczo-profilaktyczny

Zapraszamy do zapoznania się z programem wychowawczo-profilaktycznym Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Helsinkach na rok szkolny 2017/18.

Program wychowawczo-profilaktyczny powstał w oparciu o wizję i misję szkoły, po uprzednim zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i nauczycieli oraz oczekiwań rodziców. Przedstawia w sposób całościowy treści i działania o charakterze wychowawczym podejmowane w szkole i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli. System wychowawczy szkoły jest oparty na podmiotowym traktowaniu uczniów zarówno jako osób o niepowtarzalnej historii i drodze życiowej, jak i jako grupy organizującej określone życie społeczne. Nauczyciele, uczniowie i rodzice powinni stanowić wspólnotę, która będzie kształtować postawę dialogu i przyczyniać się do tworzenia klimatu zaufania.

Program ten uchwaliła Rada Rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną dnia 5.10.2017 roku.

Program wychowawczo-profilaktyczny dostępny jest pod niniejszym linkiem.