Konkurs “Być Polakiem” IX Edycja

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie "Być Polakiem" w roku wielkiego Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości!

Do konkursu zaproszeni są nauczyciele, uczący w różnych typach szkół języka polskiego oraz uczniowie tych szkół, a także dzieci i młodzież polonijna, w lekcjach przedmiotów ojczystych nie uczestniczących. Organizatorami Konkursu są: Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Polska Macierz Szkolna w Wielkiej Brytanii, Fundacja Świat na Tak.

 

Konkurs „Być Polakiem” obejmuje moduł A – dla dzieci i młodzieży oraz moduł B – dla nauczycieli.

Moduł A – dla dzieci i młodzieży:

Ten moduł Konkursu jest skierowany do dzieci i młodzieży, żyjącej poza granicami Polski. Jest zaproszeniem do refleksji nad własną tożsamością narodową, tradycją i kulturą polską. Zachętą do pogłębiania historii Polski, a szczególnie w roku Jubileuszu walki Polaków o niepodległość. Jest to IX edycja Konkursu. W ubiegłorocznej, VIII edycji wzięło udział 1500 uczestników z całego świata. Wielka to zasługa rodziców i nauczycieli. Dziękujemy!

Tematy tegorocznej edycji, Moduł „A”:

Grupa 1 : 6 – 9 lat : „Polska i Polacy. Pocztówka z 1918 r.” – prace plastyczne.

Grupa 2 : 10 – 13 lat : „Jako redaktor gazetki szkolnej przygotuj numer okolicznościowy o odzyskaniu Niepodległości przez Polskę w 1918 r.”

Grupa 3 : 14 – 16 lat : „Jesteś redaktorem gazety miejskiej. Przygotuj numer okolicznościowy o odzyskaniu Niepodległości przez Polskę w 1918 r.”

Grupa 4 : 17 – 22 lata : „Polska i Polacy w 1918 r.” – prace literackie.

Grupa 5 : 10 – 22 lata : Program np. TV, internetowy, radiowy o odzyskaniu Niepodległości w 1918 r. – prace multimedialne.

Autorzy zwycięskich prac będą zaproszeni na Galę w Zamku Królewskim w Warszawie oraz uczestniczyć w okolicznościowych wycieczkach.

 

Kalendarium IX edycji konkursu „Być Polakiem”, Moduł „A” i „B”

do 04.03.2018 r. - Nadsyłanie prac konkursowych

13 – 15.04.2018 r. - Obrady Jury Konkursu – Warszawa

22.04.2018 r. - Ogłoszenie wyników Konkursu : http://swiatnatak.pl/wyniki-konkursu-byc-polakiem/

29.06.2018 r. godz. 14.00 – Gala wręczenia nagród Laureatom i Wyróżnionym w Konkursie

30.06.2018 r. - 01.07.2018 r. - Zwiedzanie Warszawy przez Laureatów i Wyróżnionych

 

Moduł „B” – dla nauczycieli:

Rok 1918 – „Spełnione marzenia pokoleń”. Konspekt zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół polskichza granicą

 

Załączniki:

Regulamin IX edycji, Moduł A

Formularz zgłoszeniowy, Moduł A

Regulamin, Konkurs dla nauczycieli, Moduł B