Projekt “Oś czasu”

Uczniowie Polskiej Szkoły w Helsinkach pod opieką p.Moniki Flang, nauczyciela wiedzy o Polsce, zaangażowali się w projekt o nazwie OŚ CZASU.
Uczniowie klas VI, VII i VIII podczas lekcji historii przygotowali schematyczną oś na kolorowych kartkach papieru, które następnie umieścili na ścianie w sali szkolnej. Oś będzie zawierać daty ważnych wydarzeń w historii Polski, nazwiska, epoki i utwory literackie. Uczniowie ćwiczyli zapis znaków rzymskich, pojęcia takie jak wiek, oś czasu, chronologia, a także uczyli się odmierzać odcinki czasu na osi. Każda kolejna lekcja przynosić będzie nowe dopiski. Uczniowie mają nadzieję, że w projekt zaangażują się także uczniowie młodszych klas, a nawet licealiści. Oś czasu pomoże uczniom w zrozumieniu naprzemienności epok, zjawisk historycznych oraz posłuży jako całościowy obraz historii Polski.

Fot. Monika Flang