Życzenia z okazji Dnia Kobiet

Wszystkim kobietom
składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
pomyślności i samych pięknych dni w życiu.

Kierownik i Grono Pedagogiczne SP w Helsinkach