Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w HELSINKACH Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w HELSINKACH

Grono pedagogiczne

Wykaz kadry nauczycielskiej w roku szkolnym 2020/2021

mgr Małgorzata Haba-Rantamo

Kierownik SP w Helsinkach

e-mail: helsinki@orpeg.pl

 

mgr Łukasz Matusiak

Nauczyciel klas I-III szkoły podstawowej

e-mail: lukasz.matusiak@orpeg.pl

 

lic. Agnieszka Chladny

Nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej

e-mail: chladnyagnieszka@gmail.com

 

mgr Monika Flang

Nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel języka polskiego oraz wiedzy o Polsce w szkole podstawowej i liceum

e-mail: biblioteka.helsinki@gmail.com