Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w HELSINKACH Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w HELSINKACH

O szkole

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Helsinkach przyjmujemy dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą oraz dzieci ze środowiska polonijnego do nauki w Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym.

Nauka w naszej Szkole umożliwia naukę języka ojczystego, poznawanie wiedzy o Polsce oraz jej obyczajów i kultury. Wystawiamy świadectwa szkolne obowiązujące w polskim prawie oświatowym.

Polska Szkoła w Helsinkach działa na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 sierpnia 2010 r.

Organem nadzorującym pracę szkoły jest Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) z siedzibą w Warszawie.

Polska Szkoła w Helsinkach realizuje uzupełniający program nauczania, oznacza to, że nasi uczniowie realizują obowiązek edukacyjny w szkole fińskiej.