Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w HELSINKACH Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w HELSINKACH

Rada Rodziców

W czasie spotkania organizacyjnego z rodzicami przeprowadzono zgodnie z regulaminem wybory do Rady Rodziców na rok szkolny 2020/2021.

 

Rada Rodziców na rok szkolny 2020/2021:

Jarosław Skwarek – przewodniczący

Skwarek.j@gmail.com

Rakoczy Aleksandra – zastępca przewodniczącego

aleksandra.rakoczy@op.pl

Anna Zatoń – sekretarz

anna.zaton@hotmail.com

Magdalena Biernat-Heikkinen – członek

biernatheikkinen@gmail.com

Mirosława Dominiczak – członek

mira.dominiczak@gmail.com

Alina Karhula – członek

alinagrk@hotmail.com

 

Rada Rodziców jako społeczny organ reprezentujący ogół rodziców uczniów Polskiej Szkoły w Helsinkach posiada własny regulamin.