Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w HELSINKACH Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w HELSINKACH

Rekrutacja

Zapisy do Polskiej Szkoły w Helsinkach odbywają się poprzez wypełnienie kwestionariusza SP i przesłanie go na adres Kierownika Szkoły Pani Małgorzaty Haba-Rantamo: helsinki@orpeg.pl

Poniżej znajduje się link pod którym można znaleźć regulamin rekrutacji obowiązujący w Polskiej Szkole w Helsinkach.

Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych, jeden raz w tygodniu. Nauka w Polskiej Szkole jest bezpłatna.

Naszym uczniom przysługuje legitymacja szkolna mająca ważność na terenie Polski.

Szkoła w Helsinkach działa na podstawie poniższych ustaw:

  • ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzającej – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI!

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Regulamin rekrutacji uczniów_2021

Kwestionariusz_zalączniki